Tin vắn cuối tuần 12/10/2019

Tin vắn cuối tuần 12/10/2019 October 12, 2019l Vũ Linh: Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 12/10/2019 TT TRUMP RÚT QUÂN KHỎI SYRIA TT Trump đã ra lệnh rút quân Mỹ đang đóng tại Syria về nước. Dĩ nhiên tin này đã được thổi phồng lên như một bằng chứng của tính tráo trở, phản bội đồng minh của TT Trump.…

Xem Tiếp ....

Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Trump của nhóm tham nhũng Democrats

Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Trump của nhóm tham nhũng Democrats October 13, 2019l và Nhóm Phản Ngầm – qua Việc Bịa Đặt về “Trao Đổi Quyền Lợi” Gs. Trần Thủy Tiên. – Coup Attempt of Corrupt Democrats & Deep State via Their Lying “Quid Pro Quo“. Corrupt Biden & Son under Obama Corruption?  Obama mới mua một dinh -thự đồ sộ…

Xem Tiếp ....