Vũ Linh: Dư Âm Đàn Hặc

Vũ Linh: Dư Âm Đàn Hặc October 5, 2019luongtruongBình Luận0 Đảng Dân Chủ tuần qua đã làm một việc thật hấp tấp mà lại không tính kỹ hậu quả lớn khó lường. Coi như khối DC đã phóng một cái lao thật lớn, không có cách gì kéo ngược lại được nữa. Không thể có chiêu ‘hồi mã thương’ được. Bây…

Xem Tiếp ....