Đại-Dương: Thư không Niêm…

Đại-Dương: Thư không Niêm… September 14, 2019luongtruongBình Luận0 Virginia ngày 13 tháng 9 năm 2019 Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt DC-Virginia-Maryland, Lý Thanh Phi Bảo, Nhân đọc bài phỏng vấn ngày 28/08/2019 của Đài VOA có liên quan đến Ông và Bức thư gửi Quý Đồng Hương của Chủ tịch Cộng đồng ngày 6 tháng 9 năm…

Xem Tiếp ....