THƯ NGỎ Kính gửi: Ông Lê Thành Quang và bà La Cẩm Tú. Thành viên CĐNVQG Philadelphia và phụ cận

Kính thưa quý đồng hương thường quan tâm đến những sinh hoạt cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, Hơn hai năm nay, tình trạng 2 cộng đồng cùng danh xưng Việt, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA PHILADELPHIA & PHỤ CẬN, khác danh xưng Mỹ, đã là một thực tế tại thành phố Philadelphia.  Một trong hai đang “chơi trò…

Xem Tiếp ....