Chúng tôi không muốn Thiên An Môn xảy ra ở Hồng Kông

Chúng tôi không muốn Thiên An Môn xảy ra ở Hồng Kông August 20, 2019l Nguyễn Quang Duy: -Tối thứ sáu 16/8/2019, tại hai thành phố Melbourne và Sydney, Úc, những người ủng hộ Bắc Kinh đã tấn công người ủng hộ tự do cho Hồng Kông. Những hình ảnh bạo động được nhanh chóng loan tin giúp dư luận Úc nhận rõ bản…

Xem Tiếp ....

Đường đời muôn lối mà Việt Nam chỉ có một đúng

Đường đời muôn lối mà Việt Nam chỉ có một đúng August 20, 2019 Đại-Dương: – Độc tài là bản năng của loại vật vì chỉ muốn làm chúa tể. Tiến trình tiến hoá đã dẫn tới xã hội loài người với quy luật bất-thành-văn hoặc thành văn hầu duy trì môi trường sống văn minh, nhân bản hơn. Nhưng, mầm mống…

Xem Tiếp ....