CHỐNG CA NÔ VĂN HÓA VẬN ĐÀM VĨNH HƯNG & BỌN VIỆT GIAN và BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

CHỐNG CA NÔ VĂN HÓA VẬN ĐÀM VĨNH HƯNG & BỌN VIỆT GIAN và BÀI HỌC KINH NGHIỆM. Phóng viên DoiMoiPhila. July 28, 2019 Thông qua bọn “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, Hà Nội tổ chức thành công một mạng lưới vững chắc, thực hiện Nghị quyết 36 mà chúng đang thất bại thảm hại về nhiều…

Xem Tiếp ....