CHUYỆN CỘNG ĐỒNG PHILADELPHIA

Philadelphia: Biểu Tình Chống Ca Nô ĐÀM VĨNH HƯNG Ghi nhanh của Lê Thành Quang. Lần đầu tiên, sau 42 năm tỵ nạn, tinh thần chống Cộng của tập thể người Việt tỵ nạn tại thành phố cổ Phila nói riêng và tiểu bang Pennsylvania nói chung đã được chứng nghiệm đầy tự hào qua cuộc biểu tình chống ca…

Xem Tiếp ....

Trường sơn Lê Xuân Nhị: Nhân ngày lễ mừng Cha…

Trường sơn Lê Xuân Nhị: Nhân ngày lễ mừng Cha… July 22, 2019l …thư gởi người bạn vừa khuất núi Lý Tống… Bạn hiền, cuối cùng thì bạn cũng … chết.  Hay nói một cách văn chương hơn, bạn vừa khuất núi, hay nói kiểu Không Quân… hơi màu mè hoa lá cành một chút, bạn vừa cất cánh bay…

Xem Tiếp ....

Trận Chiến Giữa Đồng Hương Philadelphia Và Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng

Trận Chiến Giữa Đồng Hương Philadelphia Và Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng Bầu Show Sử Dụng Tiền, Dùng Ngôn Từ Khích Bác, Hù Dọa Thưa Kiện Ban Lãnh Đạo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia & Phụ Cận Tin Philadelphia.- Một nguồn tin chính xác từ facebook và từ ban lãnh đạo CĐNVQG Philadelphia & Phụ cận cho biết,…

Xem Tiếp ....