Phan Văn Song: Chừng nào dân Việt ta hết tự nguyện làm nô lệ?

Phan Văn Song: Chừng nào dân Việt ta hết tự nguyện làm nô lệ? July 8, 2019luongtruongBình Luận0 “Các nhà độc tài lớn được, do nhờ ta quỳ xuống – – Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux». Étienne de la Boëtie (1520-1563) Discours de la servitude volontaire-Luận về tình nguyện làm nô lệ (1548)  Chữ Hán…

Xem Tiếp ....