Trương Sĩ Lương: Anh Đã Về…

April 5, 2019 Trích: Tuyển tập Lý Tống trong lòng dân tộc – xuất bản 1992 THÔNG BÁO Vĩnh Biệt Anh Hùng Lý Tống Vào lúc 9 giờ 16 phút tối thứ Sáu, 5/4, giờ Cali, cựu sĩ quan phi công có biệt hiệu Ó Đen của không lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức ra đi. Đại diện gia đình Lý Tống…

Xem Tiếp ....