Hán Hóa, Đàn Áp, Cấm Đạo, Diệt DânTộc Duy-Ngô : Chánh Sách Trung Cộng Đối Với Tân Cương   Một Triệu Người Duy Ngô – Hồi Giáo Đang Ở Tù.

TS.Phan Văn Song Thứ bảy 13 vừa qua, đọc được tin trên báo Libération, một tờ báo có thành kiến thiên tả, một bài viết của nữ ký giả Laurence Defranoux tố cáo thái độ mập mờ, đánh lận con đen, bịt mồm dư luận, của Nhà Cầm quyền Cộng Sản Tàu đang tìm cách che dấu sự thật của…

Xem Tiếp ....