Thái độ của chóp bu CS đã gián tiếp trả lời cho những nghi vấn về cái chết của Trần Đại Quang

September 25, 2018    Chủ tịch nước CHXHCNVN chết. Nhiều nguyên thủ quốc gia gửi thư chia buồn. Từ Tổng thống của cựu thù đế quốc Mỹ cho đến ông Thủ tướng đồng minh một thời là Hun Sen cũng chia buồn cho ông chủ tịch đã từng “cắt tóc 5 lần cho tôi”! Chỉ có các đồng chí kề vai…

Xem Tiếp ....