Nhật Ký Biển Đông: Nga Tập Trận Lớn Để Làm Gì?

September 17, 2018 Đào Văn Bình Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng 9/2018 ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau: Tình hình Hoa Kỳ  ABC News ngày 3/9/2018: “Ô. Leon Paneta- nguyên chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thời Bill Clinton, cựu giám đốc CIA, cựu bộ trưởng quốc phòng thời Obama nói rằng Đảng Dân Chủ…

Xem Tiếp ....