Cựu phụ tá Manafort của TT Trump đổi ý, hợp tác trong cuộc điều tra Nga

Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, trở thành cựu quan chức nổi bật nhất của ban Source: Cựu phụ tá Manafort của TT Trump đổi ý, hợp tác trong cuộc điều tra Nga Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, trở thành cựu…

Xem Tiếp ....