Đồng Hành & Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Chống Cộng Sản Việt Nam Bán Nước  Hèn Với Giặc – Ác Với Dân.

Lê Thành Quang.   Hưởng ứng lời mời gọi của Liên Cộng Đồng Philadelphia và Nam New Jersey, khoảng gần 100 đồng hương cư ngụ tại Philadelphia, New Jersey đã tập trung tại kỳ đài Việt Mỹ để tuần hành biểu lộ tinh thần đoàn kết, luôn sát cánh với đồng bào quốc nội nhằm góp phần cho đại cuộc…

Xem Tiếp ....